Loveisabiblioteket

Ett livsbejakande bibliotek på barnsjukhusen i Sverige

Stiftelsen Loveisabiblioteket

En samlingspunkt för hopp, nya tankar, livsbejakande strategier och nya möjligheter

Mål & Syfte

Att i nära anslutning till barnsjukhusen i Sverige tillgängliggöra ett livsbejakande bibliotek med t.ex. litteratur, filmer och ljudböcker.

Att stärka viktiga vuxna, såsom föräldrar och närstående, till svårt sjuka eller långtidssjuka barn och möjliggöra utveckling av livsbejakande strategier.

 

Kaos blir vardag

En allvarlig situation medför ofta att ingen riktigt kan förutse vad som kommer hända. Det finns många saker som bara händer – både bra och dåliga – och det är ibland även med ett högt tempo. Att förflyttas mellan hopp och förtvivlan flera gånger per dag är inget ovanligt på ett barnsjukhus.

Livsbejakande

När ett barn blir svårt sjukt eller råkar ut för en allvarlig skada ställs livet på ända. Fokus i livet styrs om. Sjukdom och skada är en tragedi för varje enskilt barn och för varje enskild familj, för patienten är inte sjukdomen. En tragedi som vi av hela vårt innersta hoppas ska sluta med att barnet blir friskt.

Loveisabiblioteket

Med Loveisabiblioteket vill vi belysa vikten av att i barnsjukvården ha en livsbejakande inställning där hopp, positiva tankar, framtidstro och tron på tillfrisknad främjas. Du lånar det du behöver under den tid du behöver.Vad som är rätt för dig - är rätt för dig. Du väljer det som passar just dig

Ett varmt Tack till Er som bidragit med ert konstnärsskap

Agneta Björkman Sundh

Johanna Sjödin

Fabio da Rocha Passos Pinheiro

Klas Parknäs